Sanatla Dışavurum

Bazen konuşmak zor gelir. Hatta zihnini organize etmek, kafasını netleştirmekte bile zorlanır insan. İşte böyle zamanlarda sanat yardıma koşar ve insanın aklında olan olmayan, bildiği bilmediği, farkında olduğu olmadığı bir dolu şey çıkar yüzeye. Netleşir zihin. Kendisi bile şaşırır bireyin. Bir çok konuda çözüme giden yola girilmiştir artık çünkü çözüm için ilk gereken sorunun farkına varıp onu tanımlamaktır.

Bir çok defa sorunların altında yatan sebeplerin farkında olmayız. Görünenle uğraşırken asıl çözülmesi gereken kaynak olduğu yerde durur. Böylece kısır döngü başlar. Tekrar tekrar aynı sorunları yaşarız ve çözümleri bir türlü göremeyiz. Çünkü hayatın koşturması içerisinde beynimizin sol tarafını kullanırız yani analiz yapar, sebep-sonuç ilişkisine takılır, doğrusal düşünür, olaylara, durumlara mantıksal açıdan bakar aynı bakış açısıyla da çözüm üretmeye çalışırız. Sanatla dışavurum teknikleri sayesinde sol beynin analitik bakış açısıyla göremediğimiz çözümler bütünsel ve yaratıcı sağ beynin ürünü olan sanatsal çalışmalarla ortaya çıkıverir.

left-brain-right-brain-art

Sanat çok eski çağlardan beri kullanılan bir terapi yöntemidir. Biz koçlar elbette teşhis, tedavi ve terapi yapmayız bununla beraber koçluk sürecinde son derece etkili bir yöntem olan sanattan da faydalanırız.

Resim, heykel, hikaye gibi kendi iç dünyanızı yansıtan sanatsal ürünlerle kendi kendinizi şaşırtmak ister misiniz? Ruhunuzu, zihninizi özgür bırakın, kelimeleri bulmaya çalışmayın bırakın bilinç dışınızdan hikaye olarak, resim olarak, heykel olarak dökülsün sözcükler. İç dünyanızın fısıltılarını dinleyin, duyduklarınıza, gördüklerinize zaten biliyor olduğunuz çözümlere siz bile şaşıracaksınız…